M3 nr 101 ute på uppvisning

Till museets besökare jublades det då under några dagar då ett flertal av fordonen drogs ut ur stallarna. Bilderna visar här TGOJ M3a nr 101 som alla andra lok på de tiden hade blånerad pann och cylinderbeklädnad, ja loket skall tvättas. Beträffande M3-loken var det endast nr 49 som hade pann och cylinderbeklädnanden grönmålad. NOHAB beklagade detta misstag och gjorde en förfråga till TGOJ om man kunde godta detta. TGOJ godtog detta och 49-an blev det på den tiden enda loket med grönmålad panna och cylinderbeklädnad hos nybeställda lok vid denna bana.
Bilderna tagna i Grängesberg den 26 juli 2017.
Foto: Tobias Johansson.

2017-07-27 18:22

 

Service, underhåll och nytillverkning

TGOJ littera M3 nr 49 utdragen ur stallarna för en del service och underhåll. Grängesberg den 30 juni 2017.
Foto: Tobias Johansson.

Del av den stora och svårt rostskadade asklådan till ångturbinloket M3t nr 71. Hela asklådan är nu nertagen och den nya kommer att byggas upp bit för bit på plats under fyrboxen. Detta p.g.a. att asklådan gör en U-sväng runt den bakre hjulaxeln som i annat fall skulle innebära att ångpannan lyfts bort. Som originalet kommer den att tillverkas av 10 mm tjock plåt. Grängesberg den 30 juni 2017.
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

2017-06-30 19:51

   

Demontering av asklåda

Här håller den stora, tunga och svårt rostskadade asklådan till ångturbinloket M3t nr 71 på att demonteras. En helt ny asklåda kommer att tillverkas.
Foton: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

2017-04-02 14:21

   

Kragning av M3t nr 71

Samtliga tuber är nu invalsade i ångpannan på ångturbinloket M3t nr 71. Här pågår kragning av tuberna. Grängesberg mars 2017.
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

Kragningsverktyg.
Foto: Tobias Johansson.

2017-03-29 21:34

   

Mer timmer

Lastning av timmertåg med separatlastare. Grängesberg den 15 februari 2017.
Foto: Tobias Johansson

2017-02-15 15:21