Service och översyn av ångloket B nr 1281. Grängesberg den 19 april 2012.
Foto: Dan Thunberg.