Den 13 juni 2014 drogs ångturbinloket TGOJ litt M3t nr 73 ut ur stallarna i Grängesberg för en presentation av åtgärder som skall göras i det omfattande renoveringsarbete som skall utföras.
Foto: Dan Thunberg.