“Karnevalståg” mot Gävle lämnar här Grängesberg den 8 april 2015.
Foto: Dan Thunberg.