Vattenpass, både som här på bilden på bredden och på längs, för att
 
hela tiden förvissa sig om att loket står i våg.
 
 
Keeping the locomotive horizontally at all time is important for safety.
 
 
 
 
 
Ramen sedd från insidan. Här ser vi att ramen höjt sig och uttaget
 
för lagerboxen i ramen syns tydligt.
 
 
Frame from inside, lifting the locomotive is very obvious here.
 
 
 
 
 
I smörjgropen under loket står dubbla rader med lokdomkrafter,
 
som tillsammans gör det möjligt att lyfta loket för hand.
 
 
Down under the locomotive are double rows of jacks, together
 
making it possible to lift it by hand.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekplankor från en lyftkran som tjänstgjort på järnvägen.   
 
Ek är starkt nog att inte deformeras av vikten från loket.
 
 
Oak wood derived from an old railway crane.
 
Oak is strong enough not to bend under the weight of the locomotive.
 
 
 
 
 
 
71:an nedkopplat och uppallad med ekplank på så många ställen
 
som det går för att fördela vikten.
 
 
TGOJ locomotive No 71 lifted and secured with oak wood at as
 
many spots as possible in order to reduce the load. 
 
 
 
 
 
Att få med hela ångloket när det står i stall är mycket svårt.
 
Här ett försök att ge en överblick över arbetet. 
 
 
 It's hard to capture a whole locomotive inside a roundhouse.
 
This gives a little bit of overview of the work in progress.
 
 
 
 
 
 
Framändan med fabrikslyftpunkten på nedre gångbordet, precis
 
bakom turbinen.
 
Löpaxeln hänger kvar på loket och glidlagret där har låsts fast för
 
att inte riskera att komma ur läge.
 
 
 
Frontend of the M3t 71. Blind axle and front axle in the mainframe.
 
The bearing of the front axle has been fixed in order not to get out
 
of position when lifted.
 
 
 
 
Ramen och en drivaxel. Här syns hornblocken som justeras in för att
 
 
axels lagerbox ska sitta fast. 
 
 
Frame its adjustments for the axle.