Litt E nr 902 i ösregn och blåst, iordninggjord för transport.
Grängesberg den 12 november 2005.
Foto: Dan Thunberg