Efter att ha utrustats med ATC av 
Tåg AB i Kristinehamn anländer vår Hg 
nr 205 till Hällefors den 19 februari
2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Hg nr 205 klar för avgång från
Hällefors till Grängesberg, den 19
februari 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Hg nr 205 åter i Grängesberg framförd av Lars Dahlman.
Grängesberg den 19 februari 2007.
Foto: Dan Thunberg