Julmarknadsresa till Stockholm med 
X23 nr 201, här under uppehåll på
Grängesberg C den 8 december 2007 
kl 06:33.
Foto: Dan Thunberg