Nyförvärv, ångloket litt B nr 1290.

 

Ångloket litt B nr 1290 och 1270
iordningställde vi för
demonstrationskörningar i samband med
intressenter från Kanada. Loken 
kördes var för sig med 10 personvagnar 
vardera sträckan Ludvika - Fagersta 
och åter respektive Ludvika - 
Rämshyttan och åter. Även vår E2 nr 
1180 medverkade i detta arrangemang. 
B nr 1290, 1270 och E2 1180 på väg 
till Ludvika, här under uppehåll i
Klenshyttan den 12 september 1994.
Foto:Dan Thunberg


 

B nr 1290 framtaget för kalltryckning 
mm. Grängesberg den 13 mars 2008.
Foto:Dan Thunberg