TGOJ inspektionsbil nr 3 "Volvodroska" hämtas av Volvo i Göteborg för att
deltaga i en stor bilmässa i Essen Tyskland. Grängesberg den 19 mars 2008.
Foto: Dan Thunberg


 

Den 26 mars 2008 hämtar vi med vår Hg nr 205 en del materiel i Eskilstuna. 
Första bilden är under uppehåll i Kopparberg med lokförare Bengt Larsson
framför loket. Den andra bilden är tagen i Eskilstuna i väntan på
avgång till Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg