Slipning av tubändar till ångloket litt B nr 1281. Grängesberg den 25 februari 2011.
Foto: Dan Thunberg


Insättning av tuber i pannan på B nr 1281. Grängesberg den 25 februari 2011.
Foto: Dan Thunberg


Fyrboxen på B 1281. Grängesberg den 25 februari 2011.
Foto: Dan Thunberg