HISTORIA

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, GBBJ, bildades år 1979 i syfte att bevara TGOJ, Trafikaktiebolaget-Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar, rullande materiel vid lokstallarna i Grängesberg.

TGOJ-banorna bestod av de tre banorna: FLJ, Frövi Ludvika Järnväg. KHJ, Köping-Hults Järnväg, (senare ÖKJ, Örebro-Köpings Järnväg) och OFWJ, Oxelösund-Flen-Westmanlands Järnväg.

KHJ-ÖKJ öppnades för trafik: Första etappen den 5 mars 1856, andra etappen den 26 aug 1857 och slutligen etapp tre 1867. FLJ öppnad för trafik i olika etapper åren 1871-1873. OFWJ öppnad för trafik den 1 jan 1877. TGOJ: År 1931 sammanförs de tre banorna FLJ, ÖKJ och OFWJ till en enhet och all materiel ommärks till TGOJ med en gemensam nummerserie.

Järnvägens huvudsyfte var järnmalmstransporter från bl.a gruvfälten i Grängesberg och ner till hamnen i Oxelösund, en sträcka på ca 255 km. Malmtransporterna upphörde i samband med gruvnedläggningen i Grängesberg år 1990. Banan hade också betydande gods och persontrafik.

Vid museet i Grängesberg finns bevarat ca 160 fordon från 1850-talet till 1970-talet. Bland rariteterna kan Du bl.a finna världens enda fungerande ångturbinlok, Sveriges första tre-cylindriga ånglok, ångloket OFWJ nr 8 tillverkat i England år 1876 samt elektrolok, diesellok och motorvagnar. Personvagnar med träkorg och öppna plattformar från 1800-talet, stålpersonvagnar från 1940-50-talet, öppna och täckta godsvagnar samt malmvagnar från 1870-talet till 1950-talet. Vidare finns utställningar med foton och information över samtliga 60 stationer vid TGOJ-banorna, signaler, ställverksapparatur mm mm mm. På museiområdet finns lokstallsbyggnad med 10 stallplatser, varav 2 används som verkstadslokaler, ställverksbyggnad samt den stora bangården med 14 spår och en sammanlagd spårlängd av 14 km.