Skriv ut

1998

Ångloket litt B nr 1281 som är driftslok under denna vinter kämpar dels med växling och dels för att tina upp den frusna marken vid schaktningsarbetena för den nya smalspårsbanan. Loket tas i maj in för en större översyn, pannspolning mm och E2 nr 1180 får ta över sysslorna. I november uppstår ett större läckage i lokets tender, det är ett rör i vattentanken för skruvbromsspindelsens genomgång som rostat sönder. I den 20 gradiga kylan ser främre tenderaxeln ut som en stor isskulptur varje morgon varför ett tenderbyte sker tills originaltendern har reparerats. E2:an ser ganska rumphuggen ut då den för egen maskin tuffar iväg utan tender för att sammankopplas med reservtendern.

 

Träpersonvagnen litt BCo2 nr 2 renoveras i sin helhet. Tak och väggar är liksom dom tidigare renoverade Co nr 31 och BCo2 nr 13 i dåligt skick varför stora delar av taket och bjälkar i väggarna får bytas ut. Vagnen får slutligen samma helsvetsade takbeklädnad som tidigare renoverade vagnar, vilken visat sig helt överlägsen all annan takbeklädnad.

 
 
Renoveringen av ångloket litt W nr 1229 pågår oavbrutet, parallellt med det smalspåriga ångloket SEBASTIAN GRAVE som också genomgår totalrenovering.´
         
En lite udda renovering utförs på en lokomotor litt Z43 som får allt innanför skalet demonterat. Lokomotorn lackeras sedan i TGOJ färgerna, grön med gula ränder samt texten GBBJ och placeras på fyra meter höga pelare nere vid riksvägen.

Dom stora arbetena detta år är dock om och nybyggnationerna vid Museet. Byggandet av smalspårsbanan fortsätter tills materialbrist uppstår i form av räls och växlar. Detta löses genom att vi hos SANDVIK AB i Sandviken får riva upp en del spår och växlar av klen modell som lämpar sig väl för smalspår. Efter ett par veckors rivande transporterar vi hem räls och växlar varefter spårbygget kan fortsätta.

             

Den nya parkeringsplatsen norr om Museet är nu asfalterad och klar varför ett febrilt arbete börjar med att få entrén flyttad och markarbetena klara till Museets öppnande den 1 juni.

Vi börjar med att schakta bort några hundra kubikmeter jordmassor samt grusa upp området vid norra änden av lokstallet. Matjord läggs ut där gräs, blommor och häckar sås och planteras. Grund anläggs för det nya entréhuset som flyttas från den västra sidan av lokstallet till den norra sidan där det dockas ihop med ytterligare ett hus som tidigare tjänstgjort som turiststuga nere vid järnvägsstationen. Samtliga byggnader förses samtidigt men brand och inbrottslarm.

Vid platsen där gamla entréhuset låg placeras ett åttakantigt avträde av gammal hederlig järnvägstyp. Dock förses avträdet med vattentoaletter.

För personal och godstransporter byggs en helt ny väg ner till Museet där gamla entrén låg. Vägen går från Lokförarevägen och diagonalt över den gamla parkeringsplatsen och ner på den nu borttagna Lombergsvägen. Därmed slipper man den farliga utfarten från Lombergsvägen ut på huvudleden.

För barnen placeras ett leklok med vagn på det nygrusade området öster om lokstallet.

Inne i Museet byggs en utställning upp med bilder och text från dom 60 stationer som funnits längs TGOJ banorna.

Ett smalspårigt diesellok, tillverkat av GIA Industri AB i Grängesberg, inköps i Ljusdal och transporteras till Grängesberg. Loket tas in på GIA för ombyggnad till 802 mm spårvidd, hjulbyte samt tillverkning av förarhytt och smalspårskoppel.

Från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle erhåller vi två vagnar. Den ena är en öppen godsvagn från NKlJ som skall omspåras från 891 till 802 mm spårvidd. Den andra är den specialvagn vi tidigare tillverkade till ELFKARLEÖ-loket och som Jvm nu inte längre anser sig ha användning för. Denna vagn som är normalspårig men har en lastprofil som ryms innanför den smalspåriga har sänts till GIA för omspårning till 802 mm spårvidd samt koppelbyte.

Ett smalspårslokstall om 15 x 7 meter och med två portar är under uppförande. Grunden grävs och plattan hinner gjutas och slipas innan årsskiftet.