Chartrat tåg av Kommunal Dalarna lämnar här Grängesberg med destination Rättvik. Tåget består av lok litt Bt nr 305 plus sex personvagnar. Den 22 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg

 

Ångtågskörning på Oxelömarkand mellan Oxelösund och Nyköping Södra av GBBJ och (FSVJ).
Lördagen den 14 maj 2011.
Fordon GBBJ B 1281 och E 901

GBBJ Hjulmarknadståg draget av Ma nr 401 efter ankomst till Stockholm C den 28 november 2015.
Foto: Jan-Erik Hedlöf.

GBBJ Hjulmarknadståg i väntan på avgång från Ludvika med destination Stockholm, den 30 november 2013.
Foto: Jan-Erik Hedlöf

 

Marknaden i Oxelösund har sedan starten varit förskonad från regn, men inte detta år. Hg nr 205 ankommer Oxelösund med marknadsbesökare från Nyköping i hällande regn den 8 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg

 

 

Trots regnväder under hela dagen verkade tågresenärerna / marknadsbesökarna ta det med ro. Oxelösund den 8 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.