GBBJ Hjulmarknadståg draget av Ma nr 401 efter ankomst till Stockholm C den 28 november 2015.
Foto: Jan-Erik Hedlöf.