Den 13 december 2007 sätter vi TÅGAB Z1 nr 201, fd TGOJ Z1 nr 24 åter på fast
spår. Denna gång i Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg

   

Julmarknadsresa till Stockholm med 
X23 nr 201, här under uppehåll på
Grängesberg C den 8 december 2007 
kl 06:33.
Foto: Dan Thunberg

 

På grund av platsbrist har GIA 
Industri AB varit inhysta hos oss för
renovering av Banverkets MTR 1676B,
som för övrigt är tillverkad av GIA.
Grängesberg den 9 oktober 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

MTR 1676B klar för leverans efter
renovering som bl.a. bestod av hjul
och växellådsbyte.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: dan Thunberg

 

Från TÅGAB i Kristinehamn har vi fått överta lokomotorn litt Z1 nr 201, fd TGOJ
Z1 nr 24. Loket transporterades av TÅGAB till Hällefors, upplastad på vagn, där
vi hämtade den med vår Hg nr 205 den 28 november 2007.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Hektor Rail 141.002-6 ankommer i snöoväder till Grängesbergs Malmbangård med 
652 meter vagnar som vi växlar in med T23 nr 126, den 1 december 2007.
Foto: Dan Thunberg.

 

Årets sista trivselkväll vid Lokmuseet ägde rum den 7 augusti 2007.
Foto: Lars Åhlström.