Samtliga tuber är nu invalsade i ångpannan på ångturbinloket M3t nr 71. Här pågår kragning av tuberna. Grängesberg mars 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

Kragningsverktyg.
Foto: Tobias Johansson.

Det är något år sedan det var någon timmerlastning på Grängesbergs Malmbangård. Men här lastas det andra den 8 februari 2017 och troligtvis kommer det att bli två till. 
Foto: Anders Danielsson. Bildtext: Dan Thunberg.

En liten glutt genom fönstret på GBBJ T23 126 under växling i snöoväder på Malmbangården den 25 januari 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

Nattväxling av timmertåg på Grängesbergs Malmbangård med T23 126, den 2 februari 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.

En strålande Rauli och en lika strålande Tobias, som dock stod bakom kameran, då det nu “endast” återstår 6 av dom 35 stortuberna att installera i ångturbinloket M3t nr 71. Grängesberg den 2 december 2016. 
Foto: Tobias Johansson med bildtext av Dan Thunberg.