En strålande Rauli och en lika strålande Tobias, som dock stod bakom kameran, då det nu “endast” återstår 6 av dom 35 stortuberna att installera i ångturbinloket M3t nr 71. Grängesberg den 2 december 2016. 
Foto: Tobias Johansson med bildtext av Dan Thunberg.

Sista sågningen påbörjad i det tjocka betongtaket. Grängesberg den 23 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

 

Här har det 1 ton tunga betongblocket sågats loss och fallit ner i kulverten, därmed är uppsågningen klar. Grängesberg den 23 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

För att tex. kunna byta hjul på ånglok är här en sänkgrav under uppförande. Vi använder oss av en kulvert som går under spåren vid lokstallarna. Kulverttaket kommer att sågas upp på en yta av 2 x 2,70 m. Grängesberg den 15 november 2016.
Foto: Dan Thunberg.

Här sågas betongtaket upp på kulverten för den blivande sänkgraven. Arbetet utförs av VOID AB som är ett väletablerat företag www.voidab.se. Grängesberg den 22 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

Samtliga bilder tagna av Tobias Johansson och bildtext av Dan Thunberg, Grängesberg den 12 november 2016.

 

Efter översyn av Ma nr 401 var det dags för en provtur med loket. Detta var dock inte det enklaste då alla spår och växlar var igensnöade efter den senaste tidens oväder. Men efter ett intensivt arbete med snöslunga, skyfflar och kvastar lyckades Rauli, Tobias och Sten få spår och växlar röjda ut till huvudlinjen.

 

Elektroloket litt Ma nr 401 ute på linjen där det provkördes av Sten som var mycket nöjd med maskinen. Loket drogs därefter in till lokstallarna med lokomotor.