Den 13 juni 2014 drogs ångturbinloket TGOJ litt M3t nr 73 ut ur stallarna i Grängesberg för en presentation av åtgärder som skall göras i det omfattande renoveringsarbete som skall utföras.
Foto: Dan Thunberg.

Efter ett generöst bidrag från Riksantikvarieämbetet kan GBBJ nu påbörja renovering av ett av dom tre världsunika ångturbinloken som finns bevarade. Samtliga tre finns bevarade vid Lokmuseet i Grängesberg. Loken som är Sveriges starkaste ånglok med en uppmätt dragkraft av 22 ton, (innebär att loket lyfter en vikt av 22 ton), drog dom tunga malmtågen vid TGOJ.
Bilden visar dom tre turbinloken TGOJ litt M3t nr 72, 71 och 73 varav nr 73 kommer att renoveras till originalutförande och i driftbart skick vilket är mycket uppskattat och efterfrågat från i stort sett hela världen, inte minst från USA och Kanada.
Bilden tagen i Grängesberg den 7 december 2009 av Dan Thunberg.

Samtliga GBBJ driftfordon besiktigades och godkändes den 2 maj 2014. 
Foto: Dan Thunberg.

Grängesberg den 5 juni 2014.GBBJ T23 nr 121 är nu i stort sett färdigrenoverad och kommer att lackeras inom kort.
Foto: Dan Thunberg.

GBBJ T23 126 klargjord för dagens växlingsuppgifter med timmer. Grängesberg den 12 mars 2014.
Foto: Dan Thunberg.

 

GBBJ T23 121 som efter renovering återuppstartades efter flera decenniers konserveringsvila visade sig fungerade helt perfekt, genomgår nu en invändig renovering av förarhytten. Grängesberg den 12 mars 2014.
Foto: Dan Thunberg.