Ångloket litt B nr 1281 åter under ånga efter omtubning och renovering.
Grängesberg den 3 maj 2011.
Foto: Dan Thunberg

Ångloket litt B nr 1281 i slutskedet av omtubningen. Här valsar Tomas dom sista tuberna i sotskåpet. Grängesberg den 15 mars 2011.
Foto: Dan Thunberg

Vårt ånglok litt B nr 1281 intaget för renovering och omtubning. Grängesberg den 5 januari 2011.

Foto: Dan Thunberg

Slipning av tubändar till ångloket litt B nr 1281. Grängesberg den 25 februari 2011.
Foto: Dan Thunberg


Insättning av tuber i pannan på B nr 1281. Grängesberg den 25 februari 2011.
Foto: Dan Thunberg


Fyrboxen på B 1281. Grängesberg den 25 februari 2011.
Foto: Dan Thunberg

Under hela 1990-talet hade vi något av våra ånglok påeldade året runt, bl.a. för växling och på vintern även för snöröjning av bangården.
Här är det SÅS ånglok litt S1 nr 1921 som varit påeldat i 21 dagar efter tubbytet. En mycket varm arbetsplats tycker dom som renoverar taket och durken på loket. Grängesberg den 13 december 2010.
Foto: Dan Thunberg