Spårriktare Matisa BNRI-85 skänkt av Svenska Spårvägssällskapet mot att vi hämtade den i Rissnedepån i Stockholm där den tidigare ägaren SL tunnelbana haft den uppställd. Här anländer spårriktaren Grängesberg och sätts åter på fast räls den 7 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.

Bt 305

Det är exakt 18 år sedan Bt nr 305 återställdes till originalutförande och lackerades i sina ursprungsfärger. Tidens tand har dock tagit ut sin rätt och i höstas beslöt vi oss för att lackera om loket vilket vi fick skjuta på, p.g.a. den hårda vintern ända tills för någon vecka sedan då nerslipning av lacken kunde påbörjas. Loket stod dock klart, nylackerat och nybesiktigat på kvällen den 6 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.
 

Det var länge sedan Kung Bore slog till med en vinter som detta år, minusgrader så det förslår under tre månader, frusna vattenledningar och snödrivor på 1,5 meter. Nåja, det är smällar man får ta, T23 126 tar det med ro vid växling på Grängesbergs Malmbangård den
28 mars 2010.
Foto: Dan Thunberg

Åter en sporadisk timmertransport från Grängesberg. Fem timmerbilar lastade skickligt dom sjutton boggivagnarna från det tidigare hitkörda upplaget. För växlingen stod GBBJ T23 126.
Grängesberg den 10 april 2010.
Foto: Dan Thunberg.


 
 

En härlig syn som inte skådats sedan den 16 oktober 1982. Ångturbinloket M3t nr 72 var tillsammans med sina systermaskiner nr 71 och 73 placerade i lokstallet på Grängesbergs Malmbangård sedan slutet av 50-talet i beredskapssyfte.
Detta med beredskap ändrades dock senare då man insåg att personal till dessa lok var starkt begränsad varför man hos TGOJ styrelse beslutade att loken skulle bevaras intakt till eftervärlden. År 1980 fick vår förening en förfrågan från TGOJ om vi kunde återställa M3t nr 71 i kördugligt skick till SJ 125 års jubileum året därpå vilket vi också utförde. År 1982 fick vi åter en förfrågan om vi exteriört kunde låna ut och återställa 72-an för utställningsändamål vid Jvm i Gävle, nuvarande Sveriges Järnvägsmuseum. Anledningen till detta var att dåvarande chef i Gävle skulle kunna visa upp de båda tillverkningsnumren, 1000 från deras A lok och nr 2000 från 72-an vilka var tillverkade av NOHAB.
72-an renoverades exteriört av oss och transporterades till Gävle med ångloket Gb nr 95 som dragkraft den 16 oktober 1982.

Grängesberg den 7 december 2009.
Foto: Dan Thunberg