Sista sågningen påbörjad i det tjocka betongtaket. Grängesberg den 23 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.

 

Här har det 1 ton tunga betongblocket sågats loss och fallit ner i kulverten, därmed är uppsågningen klar. Grängesberg den 23 november 2016. 
Foto: Dan Thunberg.